fbpx

Greener Company
Privacy beleid

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van Greener Company B.V. (“Greener Company”, “wij”, “ons”, of “onze”), gevestigd in Nederland op het adres Westplein 12 te Rotterdam.

​In deze privacy- en cookieverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar deze gegevens zijn opgeslagen, voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen en op welke manier cookies worden geplaatst.

Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens en hoe u van die rechten gebruik kunt maken. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden vanwege bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 30 januari 2023.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

  • voor- en achternaam;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • bedrijfsnaam;
  • functies van contactpersonen;
  • overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen;

 

Wij hebben deze persoonsgegevens van u verkregen omdat u een overeenkomst met ons bent aangegaan, onze website hebt bezocht, of contact met ons hebt opgenomen.

Daarnaast verzamelen we het internetprotocoladres (IP) dat wordt gebruikt om uw computer of mobiele apparaat met internet te verbinden; evenals andere informatie die zichtbaar is op deze verbinding, zoals informatie over het (mobiele) besturingssysteem dat u gebruikt, het type internetbrowser dat u gebruikt en uw unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.​

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Indien u met ons contact heeft opgenomen gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw vragen, tips, feedback, klachten, sollicitaties of overige opmerkingen of verzoeken.

Wij gebruiken namen, emailadressen en telefoonnummers van contactpersonen om de overeengekomen diensten en producten te kunnen leveren en daarover met hen te communiceren.

Indien u heeft aangegeven onze nieuwsbrief en/of mailings te willen ontvangen, maken wij gebruik van uw emailadres voor het verzenden daarvan. In elke nieuwsbrief en mailing zullen wij u de mogelijkheid geven u uit te schrijven.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens gebruiken voor (externe) advertentiedoeleinden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens slechts voor advertentiedoeleinden gebruiken indien u vooraf heeft aangegeven dat u dat wilt. Als u dergelijke berichten niet langer van ons wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld aan het einde van deze privacyverklaring.

Verder gebruiken wij Google Analytics om informatie over uw gebruik van de website te verzamelen, zoals het tijdstip en de duur van het gebruik daarvan, responstijden van pagina’s, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om weg te navigeren van pagina’s. Deze informatie helpt ons om de website verbeteren, voor uw gebruiksgemak en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wij verwerken geen van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden en enkel met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden door ons gedeeld met de volgende derde partijen.

Wij maken gebruik een partij, Antagonist, die de hosting van de website verzorgt.

De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers van Microsoft 365.

Wij delen persoonsgegevens met het klantrelatiebeheer- en marketingplatform Hubspot voor het verzenden van onze nieuwsbrief, overige mailings en verschillende andere marketing- en reclamedoeleinden.

Wij delen persoonsgegevens met financiële adviseurs Van Gurp Financieel Advies voor het verrichten van onze boekhouding.

Verder maken wij gebruik van de advertentieplatforms Google Ads, Facebook Ads en LinkedIn Ads voor bovengenoemde advertentiedoeleinden. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn en daarnaast willen wij onze diensten en onze website verbeteren.

Voor verdere informatie over Google Ads, Facebook Ads en LinkedIn Ads evenals de wijze waarop wij gebruik maken van het Google Analytics om informatie over uw gebruik van de website te verzamelen, verwijzen wij u naar het onderdeel over cookies hieronder.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er middels een overeenkomst voor dat de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.​

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat op grond van de wet of het recht verplicht is, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (‘cookies’) om onze diensten en de website te laten functioneren, het gebruik daarvan te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleinden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze diensten wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen voor een goede technische werking van de website en gebruiksgemak. Dergelijke cookies verzekeren dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudt.

Hieronder wordt beschreven van welke cookies gebruik worden gemaakt.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Deze cookies worden anoniem gebruikt en hebben dus weinig impact op uw privacy.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u hebt bekeken. Wij kunnen onze diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via Google Analytics worden op de website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers hierdoor navigeren. Wij gebruiken deze informatie om (de werking van) onze diensten en website te optimaliseren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

​De informatie die door Google wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Indien u niet wilt dat uw bezoekgedrag wordt bijgehouden kunt u een plugin van Google downloaden die dit voorkomt. Voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera is deze plugin beschikbaar via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Deze instelling geldt dan voor alle websites die worden bezocht, dus niet alleen voor deze website. 

 

Google Ads, Facebook Ads en LinkedIn Ads

De advertentieplatforms Google Ads, Facebook Ads en LinkedIn Ads maken gebruik van cookies voor het tonen van voor u interessante advertenties en het verzamelen van informatie daarover. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ‘ad server cookies’, waarmee het succes van advertenties kan worden gemeten. Als u onze website via een dergelijke advertenties bezoekt, slaan deze platforms een cookie op op uw apparaat. Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookies wordt informatie over uw bezoek en de getoonde advertenties opgeslagen. Hierbij kunnen Google, Facebook en LinkedIn uw internetbrowser en eventuele eerdere cookies herkennen. Wij ontvangen slechts statistische evaluaties van Google, Facebook en LinkedIn, op basis van deze informatie kunnen we gebruikers niet identificeren. We verzamelen hierbij dan ook geen persoonsgegevens. Wel wordt er automatisch een directe verbinding tussen uw browser en de servers van deze platforms gemaakt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, Facebook en/of LinkedIn, kan uw bezoek aan uw account gekoppeld worden.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd door ons bewaard, maar nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij we de gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke regeling.

 

Kinderen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het adres onderaan deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Greener Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Met eerdergenoemde derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken hebben wij de afspraak gemaakt dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens zullen nemen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via onze contactgegevens zoals vermeld onderaan deze pagina.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Greener Company. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een dergelijke verzoeken richten aan het adres onderaan deze pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, identiteitsbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via het volgende emailadres: info@greenercompany.nl.