fbpx
Jessie Heemskerk

Jessie Heemskerk

Inhoudsopgave

De CO2-Prestatieladder in een notendop

De CO2-Prestatieladder, beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), is een instrument dat bedrijven en overheden stimuleert om hun CO2-uitstoot te verminderen. Met vijf niveaus van certificering, elk met specifieke eisen, biedt de prestatieladder voor de deelnemende organisaties niet alleen klimaatvoordelen, maar ook financiële en strategische opbrengsten.

De voordelen van de CO2-Prestatieladder

Route naar Succes

  1. Aantoonbaar duurzaam: Bedrijven die de CO2-Prestatieladder beklimmen, stralen niet alleen duurzaamheid uit, maar laten ook zien dat ze jaarlijks verbeteren. Het certificaat helpt zodoende om uw bedrijf als duurzame pionier te positioneren. Dit is voornamelijk van toepassing als er overgegaan wordt naar een hogere trede op de prestatieladder. Hierover later meer.

  2. Financiële Voordelen: Steeds meer uitvragen van de (semi)-overheid bevatten duurzame gunningscriteria, voor het streven naar een zo duurzaam mogelijk resultaat. Overheden stimuleren CO2-reductie bij aanbestedingen, waarbij de CO2-Prestatieladder een cruciale rol speelt. Organisaties met een hoger niveau genieten namelijk een gunningsvoordeel, wat kan resulteren in lagere inschrijvingsprijzen en een verbeterde prijs-kwaliteitverhouding.

     

Ervaring van Kernbouw 

De vijf niveaus van de CO2-Prestatieladder

De vijf niveaus van de CO2-Prestatieladder stellen verschillende eisen aan de deelnemende organisaties. Niveaus 1 tot en met 3 richten zich op interne emissiereductie, terwijl niveaus 4 en 5 strengere eisen stellen aan keten-emissies, sectorinitiatieven en reductie realisatie. De keuze voor een niveau is afhankelijk van de ambitie, maar de meeste bedrijven starten met trede 2 of 3 om vervolgens op te klimmen naar niveau 4 of 5. 

De vier invalshoeken van de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder beoordeelt bedrijven op vier invalshoeken:

  1. Inzicht: Het in kaart brengen van CO2-verbruik, inclusief emissies in de keten op hogere niveaus.

  2. Reductie: Terugdringen van CO2- en energieverbruik, met strengere maatregelen op hogere niveaus.

  3. Transparantie: Communiceren over het CO2-beleid, zowel intern als extern.

  4. Participatie: Actieve deelname aan sectorinitiatieven, met eigen initiatieven op niveaus 4 en 5.

Hoe wordt uw bedrijf CO2-Prestatieladder gecertificeerd?

De aanmelding voor deze certificatie gaat via de website van SKAO. De eerste stap is een account aanmaken en de relevante informatie daarbinnen uploaden. Daarnaast is het vereist dat een externe auditor al uw documenten beoordeeld, aan de hand van alle bovengenoemde invalshoeken. Deze invalshoeken zijn eisen en criteria waar u aan moet voldoen. Voorbeelden van de meest tijdsintensieve stappen zijn: het berekenen van een Carbon Footprint, het opstellen van een communicatieplan en website, het bepalen van een klimaatdoel en het maken van reductieplannen . Daarnaast zijn er nog algemene eisen zoals het hebben van een effectieve PDCA-cyclus, om continue verbetering te kunnen sturen. 

Greener Company heeft diverse gecertificeerde consultants, die u kunnen helpen bij de aanvraag van de certificatie. Plan een gesprek in via deze link om meer te weten over onze diensten. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ontdek meer